SocGeo studio

Vytvořením studia reagujeme na současnou dobu, kdy je třeba využít všech dostupných možností k udržení kvality života na Zemi. Je třeba informovat, vzdělávat a tvořit v měřítcích nadregionálních. SocGeo studio je založeno na mezioborové spolupráci geografů, urbanistů, krajinářů, architektů, vodohospodářů a energetiků s cílem připravit obce a regionální aktéry na budoucnost. 


SOCGEO ANALÝZA

Následujících čtyřicet let rozhodne o budoucnosti lidstva na Zemi. Nechceme již čekat, až bude pozdě a chceme přispět naším vzděláním, zkušenostmi i kontakty adaptovat se na budoucnost.


UDRŽITELNÁ ENERGETIKA

Nejlevnější kilowatthodina je určitě ta, která se nespotřebuje. Žijeme ale ve světě, kde spotřeba energetických komodit stále roste, stejně tak roste i jejich cena.


AKTIVNÍ MOBILITA

Světové metropole přehodnocují přístup k dopravě. Je to především podpora aktivní a mikro mobility, zklidňování dopravy, navrácení center měst chodcům a cyklistům.

Sociálně geografické studio

  • Pomáháme zástupcům obcí naplnit strategické plány v oblasti regionálního rozvoje
  • Zavádíme k životu trendy v oblastech cestovního ruchu, mobility, odpadového hospodářství, energetiky či modrozelené infrastruktury za účelem udržení a zvýšení odolnosti i kvality života v obci.
  • Pracujeme s respektem a pokorou k prostředí, obyvatelům, kulturním hodnotám i přírodním zdrojům.

DESTINAČNÍ MARKETING

Regionální rozvoj v praxi. Jednou z největších obecních proher je odliv stálého obyvatelstva a ztráta atraktivity území. Pomůžeme vám změnit negativní bilanci.


UDRŽITELNÝ TURISMUS

Cestovní ruch má napomáhat rozvíjet kvalitu života v obci a přinést autentický prožitek. Díky zkušenostem s budováním cestovního ruchu v kontextu regionálního rozvoje bychom vám rádi nabídli naše konzultační služby.


ODBORNÉ EXKURZE

Odborné exkurze pro zástupce měst považujeme za skvělou příležitost jak se zamyslet nad věcmi, které se nám mohou zdát v našem prostředí nereálné. Nelze lépe zprostředkovat informace než formou autentického zážitku.